Хората на Община Сливница https://people.slivnitsa.com Хората от миналото и настоящето на Сливница Fri, 02 Oct 2020 21:26:44 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 Васко Стоилков – Кмет на Община Сливница от 2011г. https://people.slivnitsa.com/%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2#respond Sun, 25 Feb 2018 15:09:19 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=436 https://people.slivnitsa.com/%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed 0 Мариела Иванова – треньор по хандбал https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0#respond Sun, 25 Feb 2018 14:39:31 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=426 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/feed 0 Капитан Марин Янакиев Маринов https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2#comments Sun, 29 Mar 2015 09:37:54 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=386 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/feed 2 Лозан Рангелов https://people.slivnitsa.com/%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2#comments Sat, 25 May 2013 11:41:11 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=359 https://people.slivnitsa.com/%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2/feed 3 Мартин Методиев Маринков https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2#comments Sat, 17 Sep 2011 13:39:06 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=339 https://people.slivnitsa.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed 4 Георги Христов Мицков https://people.slivnitsa.com/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b2#respond Sat, 23 Jul 2011 08:41:34 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=320 https://people.slivnitsa.com/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed 0 Кметове на Сливница след 1944 г. https://people.slivnitsa.com/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-1944-%d0%b3 https://people.slivnitsa.com/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-1944-%d0%b3#comments Mon, 02 May 2011 20:21:21 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=158 https://people.slivnitsa.com/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-1944-%d0%b3/feed 2 Александър Христов Хаджийски https://people.slivnitsa.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8 https://people.slivnitsa.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8#comments Fri, 25 Mar 2011 21:32:49 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=206 https://people.slivnitsa.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8/feed 2 Ставрофорен свещеноиконом Димитър поп Янакиев https://people.slivnitsa.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2#comments Sun, 01 Aug 2010 20:05:43 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=49 https://people.slivnitsa.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2/feed 3 д-р Стефан Иванов Памукчиев https://people.slivnitsa.com/%d0%b4-%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%b2 https://people.slivnitsa.com/%d0%b4-%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%b2#comments Sat, 31 Jul 2010 15:44:44 +0000 http://people.slivnitsa.com/?p=102 https://people.slivnitsa.com/%d0%b4-%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%ba%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%b2/feed 2