14-02-2009 | Драгомир Ставрев |

Неизменна част от историята на община Сливница са хората от общината – дейци на изкуството и културата, спорта, общественици, църковни деятели, политици и воини, дали живота си в името на родината. Важно място заемат и обикновените хора, които спомагат за развитието на общината. Тук са включени личности, които по една или друга причина са свързани със Сливница като някои от тях са оставили нещо след себе си не само тук, но и в други райони на страната и дори по света.

Подпоручик Александър Илиев Папанчев

Александър Христов Хаджийски

Капитан Васил Данаджиев

Капитан Марин Янакиев Маринов

Васко Стоилков

Георги Христов Мицков

Даниела Любомирова Йорданова

Димитър Василев Димитров

Димитър Георгиев Василев

Свещеноиконом Димитър поп Янакиев

Кръстьо Атанасов Попов

Лидия Генова

Лозан Рангелов

Мариела Иванова – треньор по хандбал в Сливница

Мартин Методиев Маринков

Младен Василев (“Махо”)

Пуне Колев Златков

Рангел Китов

Светолик Милчич

Симеон Георгиев

д-р Стефан Иванов Памукчиев

Кметове на Сливница след 1944 г.

Ако имате предложения за включването на други личности в сайта, може да се свържете с нас от формата за контакт!